Stowarzyszenie TAKE

Nasz Krakowski Klub Kyūdō Aoi działa w ramach Stowarzyszenia TAKE.

 

Celem Stowarzyszenia TAKE jest:

1) upowszechnianie zasad filozoficznych i etycznych związanych z japońskimi sztukami walki;

2) uczestniczenie w procesie krzewienia kultury fizycznej poprzez propagowanie szermierki japońskiej i innych sztuk walki;

3) pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami;

4) kształtowanie nawyków stałego kontaktu z kulturą fizyczną poprzez uprawianie sztuk walki;

5) wyrabianie poczucia odpowiedzialności, godności, lojalności i honoru.

 

Stowarzyszenie chce realizować swoje cele poprzez:

1) prowadzenie szkoleń w zakresie szermierki japońskiej, walki bronią białą, samoobrony i innych sztuk walki;

2) prowadzenie obozów szkoleniowych i wypoczynkowych dla swoich członków;

3) organizowanie konferencji, pokazów oraz seminariów odnoszących się do spraw stanowiących domenę działalności TAKE;

4) organizowanie i prowadzenie ośrodków szkoleniowych, rekreacyjno­-sportowych, wypożyczalni sprzętu sportowego;

5) nadawanie stopni szkoleniowych i mistrzowskich w szermierce japońskiej i innych sztukach walki oraz weryfikowanie stopni uzyskanych przez swych członków w innych organizacjach krajowych, zagranicznych oraz międzynarodowych;

6) współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami kultury fizycznej w zakresie szermierki japońskiej i innych sztuk walki;

7) koordynowanie i wspomaganie działalność członków TAKE;

8) prowadzenie sklepu związanego z wyposażeniem do sztuk walki oraz kulturą dalekiego wschodu.

 

Dane Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie TAKE
ul. Głogowska 15/3
30-416 Kraków
KRS: 0000479851
NIP: 6793095664
REGON:122962010
Nr konta bankowego: 55 2030 0045 1110 0000 0302 2120

 

Zapraszamy wszystkich entuzjastów szeroko pojętego Budō do kontaktu z nami :)

Dołącz do naszej grupy na fb:

take-600x225