KYUDO

Shin-Zen-Bi – Prawda, Dobro, Piękno.

Droga łuku, czyli kyudo, będące uwspółcześnioną wersją tradycyjnego japońskiego łucznictwa, to jedna ze sztuk walki pochodzących z kraju kwitnącej wiśni. Kyudo hołduje następującym trzem ideom: Shin (Prawda), Zen (Dobro), Bi (Piękno).

Prawdy strzelec uczy się od łuku i tarczy. Tarcza jest nieruchoma, nie można zrzucić na nią winy za chybiony strzał. Za łuk i jego sprawność odpowiedzialny jest strzelec, nie może więc powiedzieć, że nie trafił z winy sprzętu.

Skoro więc ani tarcza ani łuk same z siebie nie mogą być przyczyną chybionego strzału, to znaczy, że niedoskonałości tkwią w strzelcu. Szukać, dostrzegać je i poprawiać, z każdym kolejnym strzałem świadomie spoglądając w oczy prawdzie o własnych umiejętnościach. Nieustanne dążenie do prawdy i perfekcji to właśnie droga łuku.

W kyudo świadectwem prawdy są: dynamika strzału z łuku, dźwięk cięciwy (tsurune) oraz trafienie w cel.

Dobra strzelec uczy się w Dojo i od ludzi w nim przebywających. Przebywanie w kyudojo oznacza konieczność podporządkowania się pewnej etykiecie: okazywania wdzięczności za pomoc, szacunku dla doświadczenia innych, cierpliwości, pokory i opanowania wobec własnych braków i przywar. To właśnie przywiązywanie wagi do ludzi, z którymi na codzień ćwiczymy jest podstawą zharmonizowanego strzelania w zespole, które jest istotną częścią kyudo. Z czasem nawyk ten rozprzestrzeni się na innych ludzi w naszym otoczeniu.

Jeżeli człowiek chce walczyć z użyciem łuku, czuje urazę do innej osoby lub też w swoim łucznictwie zawiera myśl o ataku, to nie reprezentuje sobą kyudo. Warunkami, które należy spełnić są: być pokojowym oraz nie dopuścić do utraty spokoju ducha i myśli. Bez ćwiczenia tych wartości nie ma współczesnego kyudo.

Piękno strzelec osiąga łącząc w praktyce dwie powyższe idee. To, co jest prawdziwe jest piękne. To, co jest dobre jest piękne. Ich harmonijne połączenie wyrażone etycznym zachowaniem wobec innych ludzi, niezmąconym spokojem ducha i rytmem ciała w podczas strzelania a także dostojeństwem tradycyjnego stroju oraz samego łuku japońskiego – yumi – jest tym co buduje piękno Kyudo.

Historia yumi

Japoński yumi jest największym tradycyjnym łukiem spotykanym na świecie – jest on asymetryczny i standardowo mierzy 221cm. Najstarsze wzmianki o asymetryczności łuków japońskich pochodzą z chińskich kronik z III wieku n.e. Natomiast najstarsze zachowane yumi pochodzą z V wieku. Od początku swojej historii yumi był na wyspach japońskich nie tylko bronią, ale przede wszystkim symbolem władzy związanym z ceremoniałem dworskim oraz religijnym, ponieważ wierzono, że jako broń posiada on moc odpędzania zła.

Konstrukcja yumi zmieniała się na przestrzeni dziejów, ewoluując od prostej budowy z litego kawałka drewna aż do ukoronowania swojej tradycyjnej konstrukcji w formie kompozytu z bambusa, drewna oraz rattanu, która ukształtowała się w czasach faudalnych. Od tamtych czasów budowa bambusowych yumi właściwie nie uległa zmianie.

 

Obraz może zawierać: noc

 


materiał przygotował: Mateusz Pytlik